Search
Close this search box.
ثبت شرکت در دبی تنها با 1200 دلار توسط باتیس، برای شرکتهای عضو اتاق بازرگانی و یا خانه اصناف ایران.

کارت اقامت 2

موارد بحث شده

شرایط تعویض یا صدور مجدد (در صورت مفقود شدن) کارت اقامت

در صورت وجود شرایط زیر کارت اقامت یک فرد خارجی تعویض یا مجددا صادر میشود:

 • اطلاعات موجود در کارت تغییر کرده باشد.
 • ظاهر دارنده کارت به نحوی تغییر کرده باشد که مشخص کردن هویت او دشوار باشد.
 • کارت آسیب دیده باشد.
 • کارت از دست رفته باشد. (به عنوان مثال، آن را دزدیده باشند)
 • لهستان مسئولیت حمایت از صاحب یک کارت اقامت صادر شده تحت مجوز اقامت طولانی مدت اتحادیه اروپا را با حاشیه نویسی “حفاظت بین المللی اعطا شده توسط …” (مشخصات کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اعطای محافظت) گرفته شده است.
 • یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئولیت محافظت از صاحب یک کارت اقامت صادر شده مطابق با صدور اجازه اقامت طولانی مدت اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است.

درخواست برای تعویض کارت اقامت باید ظرف 14 روز پس از آنکه مبانی جایگزینی رخ داده است، ثبت شود.

درخواست برای صدور کارت اقامت بعدی (در مورد مجوز اقامت به دلایل بشردوستانه، اجازه اقامت دائمی یا اجازه اقامت طولانی مدت اتحادیه اروپا) باید بیش از 30 روز قبل از تاریخ انقضای کارت اقامت ثبت شود.

افرادی که کارت اقامت خود را از دست داده اند، باید با ارسال فرم مربوطه به مدت 3 روز از تاریخ از دست دادن (به عنوان مثال، از دست دادن، سرقت) به دفتر اداری وایوودد (Voivodeship) که این کارت را صادر کرده است، گزارش دهند. کسانی که از دست دادن یا آسیب کارت اقامت خود را گزارش می دهند، بیانیه ای را تایید می کنند که این روال را رایگان می کند. چنین بیانیه ای ممکن است در مورد بازرسی قانونی اقامت فرد در لهستان مفید باشد به همین دلیل است که در صورت بازرسی باید همیشه بیانیه اصلی یا یک کپی از آن را داشته باشید. خارجی هایی که کارت اقامت خود را گم کرده اند، موظفند در طول 3 روز از تاریخ بازیابی دفتر اداری وایوودد (Voivodeship) را از این واقعیت مطلع سازند. اگر فرد قبلا  اسناد دیگری را بعنوان جایگزینی برای کارت از دست داده دریافت کرده، بایستی بلافاصله این اسناد  را به دفتر اداری وایوودد (Voivodeship) تحویل دهند.

باید به این نکته توجه کرد که عدم پیروی از این تعهدات ممکن است منجر به جریمه شود. و همچنین کارت اقامت باید به طور خصوصی در اداره وایوودد (Voivodeship) جمع آوری شود. در مورد کودکان زیر 13 سال، کارت توسط والدین یا یکی دیگر از قیم های قانونی (به عنوان مثال، سرپرست خانوادگی منصوب شده توسط دادگاه) جمع آوری می شود.

کارت اقامت جدید در عرض یک ماه پس از تاریخ ثبت درخواست برای تعویض کارت صادر میشود. اگر دفتر وایوودد (Voivodeship)  نتواند کارت جديدي را در مدت مشخص شده ارائه دهد، باید دلیل تاخیر را اعلام کند و یک مهلت جدید برای صدور کارت تعیین کند.

هزینه تعویض یا صدور کارت جدید در لهستان:

 • برای صدور و تعویض کارت اقامت – PLN 50
 • برای تعویض کارت اقامتی که در نتیجه از دست دادن یا آسیب دیدن آن باشد – PLN 100
 • برای هر گونه از دست دادن یا آسیب مجدد کارت اقامت – PLN 150

 

هزینه صدور و یا جایگزینی کارت اقامت در موارد زیر محاسبه نمی شود:

 • مواردی که کارت اقامت بار اول برای فردی صادر میشود:

الف ) وضعیت پناهندگی

ب) حمایت فرعی

ج) اجازه اقامت به دلایل انسان دوستانه

 • فردی که مجوز اقامت دائم در لهستان را توسط نزدیکترین اعضای خانواده دریافت کرده باشد.
 • اگر کارت صادر شده یا تعویض شده حاوی نقص فنی بوده باشد.
 • تعویض کارت برای فردی که کشور لهستان مسئولیت محافظت از صاحب کارت را با توجه به قانون حفاظت بین المللی دارد.
 • در صورتی که یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئولیت محافظت از صاحب کارت اقامت صادر شده مطابق با صدور مجوز اقامت طولانی مدت در اتحادیه اروپا را به عهده گرفته باشد.

برای آگاهی بیشتر از شرایط اخذ اقامت اروپا با کارشناسان تخصصی ما تماس داشته باشید. 09129158913- 88783682(021)

 

برچسب ها:

Search

فرم درخواست اطلاعات تکمیلی

به زودی اطلاعات تکمیلی درباره این پروژه را در ایمیل خود دریافت می کنید.

کارت اقامت 2
هدف شما برای دریافت این اطلاعات چیست؟

راهنمای برنامه های حمایتی برای کارآفرینان و استارت آپ ها

در این کتابچه با مجموعه خدمات باتیس در زمینه های گسترش کسب و کار بین المللی شما، کسب درآمد دلاری و همین طور نحوه راهنمایی شما برای دریافت سرمایه گذار خارجی آشتا خواهید شد. 

ویزای استارت آپ
ویزای استارت آپ