Search
Close this search box.
ثبت شرکت در دبی تنها با 1200 دلار توسط باتیس، برای شرکتهای عضو اتاق بازرگانی و یا خانه اصناف ایران.

ویزای موسس مبتکر انگلستان: مسیری ساده شده برای استارت آپ های موفق ایرانی

اخذ ویزای استارت آپ انگلیس

موارد بحث شده

مقدمه

ویزای موسس مبتکر در آوریل 2023 برای ساکنان غیرانگلیسی باز شد تا برای راه‌اندازی کسب‌وکار به بریتانیا بیایند.

شرایط کلی ویزای موسس مبتکر

برای واجد شرایط بودن، کسب‌وکار باید با اثبات اینکه مبتنی بر ایده‌ای نوآورانه بنا شده است، قابل دوام و مقیاس‌پذیر باشد.

مزایایی ویزای موسس مبتکر

مسیر بنیانگذار مبتکر به متقاضیان موفق اجازه می‌دهد تا به انگلستان بیایند تا برنامه‌های تجاری خود را عملی کنند.

نحوه درخواست ویزای Innovator Founder

همانند درخواست برای ویزای استارت‌آپ یا نوآور، در مسیر جدید موسس مبتکر، متقاضی باید حداکثر 3 ماه قبل از تاریخ درخواست، تاییدیه‌نامه‌ای توسط یک نهاد مجاز صادر شده باشد.

نامه تاییدیه بنیانگذار مبتکر

اولین مرحله از فرآیند درخواست برای مسیر موسس مبتکر، تضمین تاییدیه از یک نهاد مجاز است.

شرایط ویزای Innovator Founder

رای اعطای ویزای مبتکر، به متقاضی باید در مجموع 70 امتیاز اعطا شود که 50 امتیاز آن باید بر اساس معیارهای تجاری کسب‌وکار شما باشد.

برای واجد شرایط بودن، کسب‌وکار باید با اثبات اینکه مبتنی بر ایده‌ای نوآورانه بنا شده است، قابل دوام و مقیاس‌پذیر باشد.

ویزای موسس مبتکر چه اجازه ای می دهد؟
مسیر بنیانگذار مبتکر به متقاضیان موفق اجازه می دهد تا به انگلستان بیایند تا برنامه های تجاری خود را عملی کنند.

به عنوان یک دارنده ویزای بنیانگذار مبتکر، شما مجاز خواهید بود برای کسب و کاری که ایجاد کرده اید کار کنید، و حتی می توانید افرادی را در کسب و کار خود استخدام کنید. البته مشروط بر اینکه استخدام در نقشی باشد که نیاز به سطح مهارت حداقل RQF سطح 3، معادل انگلستان دارد.

به بنیانگذاران مبتکر در ابتدا اجازه زندگی و کار در بریتانیا برای حداکثر مدت 3 سال داده می شود. در این مرحله، به شرط داشتن شرایط مربوطه، می توانید برای اقامت نامحدود درخواست دهید که در غیر این صورت به عنوان تسویه حساب شناخته می شود.

بستگان نزدیک شما نیز می توانند شما را همراهی کنند یا تحت ویزای وابسته در بریتانیا به شما ملحق شوند. این شامل شریک زندگی شما و هر فرزند وابسته می شود. به عنوان افراد تحت تکفل، اعضای خانواده شما مجاز به انجام هر نوع کاری در طول اقامت خود هستند، از جمله خوداشتغالی و کارهای داوطلبانه، به جز به عنوان یک ورزشکار یا مربی. آنها همچنین می توانند هر گونه تحصیلی را دنبال کنند.

نحوه درخواست ویزای Innovator Founder

همانند درخواست برای ویزای استارت آپ یا نوآور، در مسیر جدید موسس مبتکر، متقاضی باید حداکثر 3 ماه قبل از تاریخ درخواست، تاییدیه نامه ای توسط یک نهاد مجاز صادر شده باشد. این نامه، همراه با هر مدرک دیگری، باید برای پشتیبانی از یک درخواست آنلاین ارائه شود.به این ترتیب، روند درخواست برای مسیر موسس نوآور جدید خیلی از مسیرهای راه اندازی و مبتکر قبلی فاصله نمی گیرد، اگرچه تأیید نامه باید تأیید کند که ایده تجاری یا کسب و کار متقاضی مطابق با الزامات جدید، از جمله الزام به بیان است. هیچ نگرانی در مورد مشروعیت منبع مالی وجود ندارد.همانند درخواست برای ویزای استارت آپ یا نوآور، در مسیر جدید موسس مبتکر، متقاضی باید حداکثر 3 ماه قبل از تاریخ درخواست، تاییدیه نامه ای توسط یک نهاد مجاز صادر شده باشد. این نامه، همراه با هر مدرک دیگری، باید برای پشتیبانی از یک درخواست آنلاین ارائه شود.

نامه تاییدیه بنیانگذار مبتکر

اولین مرحله از فرآیند درخواست برای مسیر موسس مبتکر، تضمین تاییدیه از یک نهاد مجاز است.

فقط سازمان‌هایی که توسط وزارت کشور مجاز هستند می‌توانند تأییدیه لازم را ارائه کنند. این سازمان ها، همانطور که در وب سایت وزارت خانه فهرست شده اند، عبارتند از:

 • Envestors Limited
 • UK Endorsing Services
 • Innovator International
 • The Global Entrepreneurs Programme (GEP)
 •  

شرایط ویزای Innovator Founder

برای اعطای ویزای مبتکر، به متقاضی باید در مجموع 70 امتیاز اعطا شود که 50 امتیاز آن باید بر اساس معیارهای تجاری کسب و کار شما باشد. 20 امتیاز باقیمانده پس از مصاحبه آنلاین و بررسی سطح زبان انگلیسی و همین طور بررسی میزان توان مالی شما می باشد.

معیارهای نوآوری کسب و کار

30 امتیاز: برای طرح تجاری متقاضی تعلق می گیرد
20 امتیاز: در صورتی تعلق می گیرد که طرح تجاری جدید نوآورانه، قابل دوام و مقیاس پذیر باشد.

در رابطه با طرح کسب و کار برای بنیانگذاران مبتکر، متقاضی باید:

یک طرح تجاری داشته باشند که در آن ایده های موجود در آن طرح را ایجاد کرده یا حداقل سهم قابل توجهی در آن داشته باشند.
نشان دهند که آنها نقشی روزانه در اجرای طرح کسب و کار خواهند داشت.
تأیید می کنند که حداقل 2 جلسه نقطه تماس با نهاد تأیید کننده خود در فواصل منظم در طول اعطای مرخصی خود خواهند داشت (که در آن جلسه نقطه تماس اساساً ارزیابی ایست بازرسی بین متقاضی و نهاد تأیید کننده برای ارزیابی پیشرفت در برابر طرح تجاری متقاضی است). و
یا تنها بنیانگذار باشد یا در عوض، یکی از اعضای اصلی تیم موسس باشد.

در زمینه الزامات سرمایه گذاری تجاری برای نوآوری، دوام و مقیاس پذیری، متقاضی باید تمام شرایط زیر را برآورده کند:

داشتن یک طرح تجاری واقعی و اصلی که نیازهای بازار جدید یا موجود را برآورده می کند و/یا مزیت رقابتی در بریتانیا ایجاد می کند.
آن طرح باید هم واقع بینانه و هم بر اساس منابع متقاضی قابل دستیابی باشد.
متقاضی باید مهارت ها، دانش، تجربه و آگاهی از بازار لازم را برای اجرای موفقیت آمیز کسب و کار خود داشته باشد یا در حال توسعه فعال باشد.
باید شواهدی از برنامه ریزی ساختاریافته و همچنین پتانسیل ایجاد شغل و رشد در بازارهای ملی و بین المللی وجود داشته باشد.

معیارهای تجاری

10 امتیاز: به دلیل داشتن مجوز قبلی در مسیرهای بنیانگذار مبتکر، مبتکر، راه اندازی یا ردیف 1 (کارآفرین فارغ التحصیل) تعلق می گیرد و متقاضی کسب و کاری را دنبال می کند که توسط یک نهاد تأیید کننده ارزیابی شده است یا برای تأیید قبلی یا در یک نقطه تماس.
20 امتیاز: در صورتی که کسب و کار فعال، تجاری و پایدار باشد، اعطا می شود که دستاوردهای قابل توجهی را در برابر طرح تجاری نشان می دهد
20 امتیاز: در صورتی که متقاضی در مدیریت روزمره و توسعه کسب و کار خود فعال باشد تعلق می گیرد.

در صورتی که متقاضی ویزای استارت آپ بتواند تاییدیه مناسبی را از یک نهاد مجاز دریافت کند و سایر شرایط از جمله زبان انگلیسی و شرایط مالی را داشته باشد، برای مدت 2 سال به آنها مرخصی اعطا می شود.

مزایای ویزای موسس مبتکر

 • بدون نیاز به سرمایه‌گذاری
 • کاهش نیاز به «چک این» با نهاد تأیید کننده 
 • اشتغال ثانویه در شرایط خاص مجاز است 
 • مسیر اقامت در بریتانیا

خدمات ما

 • آماده سازی طرح تجاری
 • انجام مطالعات مالی و Financial Projection
 • آماده سازی Pitch deck
 • اخذ تاییدیه از نهاد صدور تاییدیه کسب و کار 

جدول قیمت و هزینه

مسیر اقامت موسس مبتکر انگلستان

مشاوره و ارزیابی طرح شرکت
200 یک بار پرداخت (یک ساعت و نیم مشاوره)
 • معرفی پروسه و ملزومات
 • ارائه استاندارد طرح کسب و کار
 • ارائه نقشه راه برای کسب موفقیت

مسیر اقامت موسس مبتکر انگلستان

مشاوره، آماده سازی مدراک و اخذ تایید
6000 در دو قسط
 • مشاوره اولیه و ارزیابی کسب و کار
 • اماده سازی طرح کسب و کار
 • اماده سازی Financial Projection
 • تهیه Pitch deck
 • تکمیل مدارک در سامانه نهاد تایید کننده
 • آماده سازی مشتری برای مصاحبه
انتخاب رایج

سئوالات رایج ویزای Innovator Founder

هزینه های درخواست ویزای موسس مبتکر بستگی به محل درخواست شما دارد.

هر متقاضی همچنین موظف به پرداخت هزینه اضافی بهداشتی مهاجرت در هر سال اقامت خواهد بود. این اجازه می دهد تا متقاضیان بتوانند به خدمات بهداشت ملی بریتانیا دسترسی داشته باشند.

بله، شرکای واجد شرایط و فرزندان وابسته یک بنیانگذار مبتکر می توانند به عنوان مهاجر وابسته به شما در بریتانیا بپیوندند.

مسیر راه اندازی به روی برنامه های جدید در 13 ژوئیه 2023 بسته شد. بین 13 آوریل تا 13 ژوئیه 2023، راه اندازی فقط برای متقاضیانی آزاد است که قبلاً تأییدیه خود را تضمین کرده اند.

 

درخواست ها را می توان به دلایل مختلف رد کرد. درک دلایل امتناع از تعیین مراحل بعدی شما مهم خواهد بود. اگر درخواست شما رد شود، چه در مرحله تایید یا دفتر خانه، ما می توانیم در مورد گزینه های شما راهنمایی کنیم.

نمونه های موفق استارت آپ ویزا و ویزای مبتکر انگلستان برای مشتریان ایرانی و غیر ایرانی

باتیس نماینده رسمی UKStartupVisa.UK در ایران است

برچسب ها:

Search

فرم درخواست اطلاعات تکمیلی

به زودی اطلاعات تکمیلی درباره این پروژه را در ایمیل خود دریافت می کنید.

ویزای موسس مبتکر انگلستان: مسیری ساده شده برای استارت آپ های موفق ایرانی
هدف شما برای دریافت این اطلاعات چیست؟

راهنمای برنامه های حمایتی برای کارآفرینان و استارت آپ ها

در این کتابچه با مجموعه خدمات باتیس در زمینه های گسترش کسب و کار بین المللی شما، کسب درآمد دلاری و همین طور نحوه راهنمایی شما برای دریافت سرمایه گذار خارجی آشتا خواهید شد. 

ویزای استارت آپ
ویزای استارت آپ