ثبت شرکت در دبی تنها با 1200 دلار توسط باتیس، برای شرکتهای عضو اتاق بازرگانی و یا خانه اصناف ایران.

اقامت موقت با ویزای کار اوکراین در کشور اوکراین

از ایران به اوکراین

توضیحات

درخواست مجوز کار بیشتر توسط کارفرما انجام می شود نه کارمند. مجوز کار بر اساس استخدام با کارفرما یا شرکت خاص صادر می شود. پس از دریافت مجوز کار می توانید برای اجازه اقامت موقت در اوکراین اقدام کنید.

طول اعتبار

12-36 ماه

مدت فرایند

2-4 هفته

تبدیل به شهروندی (تابعیت)

60 ماه

تبدیل به اقامت دائم

پیچیدگی

کم

هزینه دولتی

تا 180 دلاردلار

چه شرایطی باید داشته باشید؟

درخواست اجازه کار شما توسط کارفرما در اوکراین ارسال می شود. شما به یک پاسپورت معتبر نیاز دارید. به یک توافق نامه کار نیاز دارید که توسط کارفرما تایید شده باشد حقوق شما باید در دسته بندی تعریف شده توسط قانون اوکراین قرار گیرد. شما به یک بیمه درمانی معتبر نیاز دارید.

به چه مدارکی نیاز دارید؟

فرم درخواست، تکمیل شده و امضا شده کپی پاسپورت معتبر یک کپی از پیش نویس قرارداد کار، تایید شده توسط کارفرما مدارک تایید کننده قدرت نماینده کارفرما برای درخواست از طرف کارمند ممکن است مدارک اضافی مورد نیاز باشد و تمام مدارک باید به اوکراینی ترجمه شوند.

مقایسه هزینه زندگی با ایران

فرم درخواست اطلاعات تکمیلی

به زودی اطلاعات تکمیلی درباره این پروژه را در ایمیل خود دریافت می کنید.

اقامت موقت با ویزای کار اوکراین در کشور اوکراین
هدف شما برای دریافت این اطلاعات چیست؟

راهنمای برنامه های حمایتی برای کارآفرینان و استارت آپ ها

در این کتابچه با مجموعه خدمات باتیس در زمینه های گسترش کسب و کار بین المللی شما، کسب درآمد دلاری و همین طور نحوه راهنمایی شما برای دریافت سرمایه گذار خارجی آشتا خواهید شد. 

ویزای استارت آپ
ویزای استارت آپ
× مشاوره با واتس اپ
Verified by MonsterInsights