ثبت شرکت در دبی تنها با 1200 دلار توسط باتیس، برای شرکتهای عضو اتاق بازرگانی و یا خانه اصناف ایران.

اقامت موقت با ویزای ویژه برای ایجاد اشتغال (SVEG) در کشور فیلیپین

از ایران به فیلیپین

توضیحات

یک خارجی غیر مهاجر واجد شرایط که باید حداقل ده (10) فیلیپینی را در یک شرکت، تجارت یا صنعت قانونی و پایدار استخدام کند، می تواند برای ویزای ویژه برای تولید اشتغال (SVEG) درخواست دهد.

طول اعتبار

12 ماه

مدت فرایند

3-5 هفته

تبدیل به شهروندی (تابعیت)

120 ماه

تبدیل به اقامت دائم

پیچیدگی

کم

هزینه دولتی

560دلار

چه شرایطی باید داشته باشید؟

به پاسپورت معتبر نیاز دارید. شما نیاز به مجوز استخدام بیگانه (AEP) دارید که توسط وزارت کار و اشتغال (DOLE) صادر شده باشد (در صورت وجود). شما نیاز به گواهی پزشکی معتبر از اداره قرنطینه دارید. شما باید 10 فیلیپینی را در یک شرکت، تجارت یا صنعت قانونی و پایدار استخدام کنید. شما نیاز به مجوز از اداره ملی تحقیقات (NBI) دارید. به بیمه مسافرتی معتبر نیاز دارید.

به چه مدارکی نیاز دارید؟

درخواست نامه خطاب به کمیسیونر از متقاضی با اظهارات استخدام 10 فیلیپینی تمام وقت به عنوان کارمند. CGAF به درستی انجام شده (BI Form CGAF-002-Rev 3). فتوکپی بیو صفحه پاسپورت و آخرین پذیرش با اقامت مجاز معتبر. برای مالکیت واحد، فتوکپی از گواهی ثبت نام تجاری وزارت تجارت و صنعت (DTI). کپی واقعی گواهی نامه اشتغال بیگانه (AEP) صادر شده توسط وزارت کار و اشتغال (DOLE) در صورتی که متقاضی تبعه خارجی برای تصاحب موقعیتی در شرکت انتخاب یا منصوب شده باشد. گواهی DOLE مبنی بر اینکه متقاضی مشاغل فیلیپینی به طور منظم کار می کند. گواهی پزشکی معتبر از اداره قرنطینه؛ 9. سوگند نامه توسط متقاضی که تأیید می کند: الف. نام و نشانی فیلیپینی ب. اینکه او متعهد می شود که مشارکت های PhilHealth و SSS را بپردازد. ج. اینکه هیچ کارمندی حقوق کمتر از حداقل دستمزد دریافت نمی کند. 10. اعتبار دفتر ملی تحقیقات (NBI) در صورتی که درخواست شش (6) ماه یا بیشتر در فیلیپین ثبت شود. و گواهی ترخیص 11.BI. چک لیست مدارک مورد نیاز برای 1. CGAF به درستی انجام شده (برنامه BI CGAF 2. فتوکپی از بیو صفحه گذرنامه و آخرین پذیرش با اقامت مجاز معتبر؛ 3. اثبات وابستگی به درخواست کننده؛ و 4. گواهی ترخیص BI. [باید پر شود. فقط توسط پرسنل مجاز BI] این برای تأیید این است که مدارک ارائه شده در حمایت از درخواست _________________________________________________ ________________________________ کامل و مطابق با چک لیست ارائه شده است. ممکن است توسط دفتر برای تأیید و ارزیابی بیشتر 026-Rev 1 مورد نیاز باشد. برای جلوگیری از اخراج اجمالی/تاخیر در رسیدگی به درخواست/دادخواست خود، لطفاً موارد زیر را رعایت کنید: تمام اطلاعات مورد نیاز را به صورت خوانا در فضاهای مناسب روی فرم وارد کنید. اگر اطلاعات مورد نیاز اعمال نمی شود "N/A". هیچ موردی را خالی نگذارید. پاسخ‌های شما باید به زبان انگلیسی باشد و تمام نوشته‌ها باید با حروف بزرگ باشد. CGAF باید در دو (2) نسخه اصلی باشد. نسخه اول باید همراه با تمام اسناد مربوط به این درخواست ارائه شود و نسخه دوم برای درخواست گواهینامه بیگانه در نظر گرفته شده است. ) در یک پوشه قانونی (8½ x 14 اینچ) گردآوری شده و در صورت لزوم باید در مدت مقرر ارسال شود. کلیه سوگندنامه ها یا سوگندنامه ها باید اصل و به موقع محضری باشند. تمام اسناد ثبت احوال صادر شده در فیلیپین (یعنی گواهی تولد، گواهی ازدواج، گواهی فوت و غیره) باید اصل بوده و توسط اداره آمار فیلیپین (PSA) صادر شده باشد. تمام مدارک خارجی باید اصل و توسط پست خدمات خارجی فیلیپین (FSP) که صلاحیت قضایی آن را دارد، یا توسط وزارت امور خارجه (DFA) در صورتی که سند مذکور توسط سفارت محلی در فیلیپین صادر شده باشد، با ترجمه انگلیسی در صورتی که به زبان خارجی دیگر نوشته شده است. اگر درخواست توسط یک نماینده مجاز ثبت شده است، یک فتوکپی از گواهی شناسایی (ID) اداره مهاجرت (BI) یا یک اصل وکالتنامه ویژه (SPA) برای هر متقاضی به همراه یک فتوکپی از یک متقاضی معتبر دولتی باید پیوست شود. برای اسکن به پرسنل واحد دریافت مرکزی (CRU) یا افسر خط مقدم مربوطه ارسال می شود. پس از آن، بازگردانده می شود. اگر متقاضی با همسر و/یا فرزند (فرزندان) مجرد زیر بیست و یک نفر تحت تکفل ملحق شود. متقاضی و/یا خواهان همیشه باید اصل گذرنامه و/یا شناسه معتبر خود (در صورت فیلیپینی) را پس از ارزیابی یا چک لیست الزامات اسنادی برای تبدیل به ویزای ویژه برای تولید اشتغال (SVEG) که دستورالعمل های عمومی ذکر شده است، همراه داشته باشد. الزامات مستند درخواست نامه خطاب به کمیسیونر از متقاضی با اظهاراتی مبنی بر اینکه: وی ایجاد اشتغال حداقل ده (10) کارگر یا کارمند فیلیپینی تمام وقت را به طور منظم متعهد می شود در صورت توانبخشی، سرمایه گذاری وی برای توانبخشی یک فعالیت تجاری، سرمایه‌گذاری، شرکت یا صنعت، حداقل ده (10) کارگر فیلیپینی را به طور منظم حفظ می‌کند، و بدون سرمایه‌گذاری مذکور، کارگران یا کارمندان موجود از دست دادن شغل متحمل می‌شوند. hed CGAF (BI Form CGAF-002-Rev 3); صفحه و آخرین پذیرش با اقامت مجاز معتبر؛ برای شرکت ها یا مشارکت ها، فتوکپی موارد زیر: گواهی ثبت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC). مقالات اختلاط؛ برگه اطلاعات عمومی (GIS) برای سال جاری با مهر دریافت شده توسط SEC؛ برای صاحبان واحد، فتوکپی گواهی ثبت نام تجاری وزارت تجارت و صنعت (DTI). کپی واقعی مجوز اشتغال بیگانه (AEP) صادر شده توسط وزارت کار و اشتغال (DOLE) در صورتی که متقاضی تبعه خارجی برای اشغال یک موقعیت در شرکت انتخاب یا منصوب شده باشد. گواهی DOLE مبنی بر اینکه فعالیت تجاری، سرمایه گذاری، شرکت یا صنعت متقاضی حداقل ده (10) کارگر فیلیپینی را به طور منظم استخدام کرده است. گواهی پزشکی معتبر از اداره قرنطینه. سوگند نامه توسط متقاضی که نشانی و مشخصات کارکنان را تأیید می کند. اگر درخواست 6 ماه یا بیشتر در فیلیپین ثبت شده باشد، مجوز معتبر اداره تحقیقات ملی (NBI) می شود. گواهی ترخیص BI.

مقایسه هزینه زندگی با ایران

فرم درخواست اطلاعات تکمیلی

به زودی اطلاعات تکمیلی درباره این پروژه را در ایمیل خود دریافت می کنید.

اقامت موقت با ویزای ویژه برای ایجاد اشتغال (SVEG) در کشور فیلیپین
هدف شما برای دریافت این اطلاعات چیست؟

راهنمای برنامه های حمایتی برای کارآفرینان و استارت آپ ها

در این کتابچه با مجموعه خدمات باتیس در زمینه های گسترش کسب و کار بین المللی شما، کسب درآمد دلاری و همین طور نحوه راهنمایی شما برای دریافت سرمایه گذار خارجی آشتا خواهید شد. 

ویزای استارت آپ
ویزای استارت آپ
× مشاوره با واتس اپ
Verified by MonsterInsights