ثبت شرکت در دبی تنها با 1200 دلار توسط باتیس، برای شرکتهای عضو اتاق بازرگانی و یا خانه اصناف ایران.

اقامت موقت با مجوز کار در کشور کرواسی

از ایران به کرواسی

توضیحات

مجوز کار و اقامت متقاضی باید درخواست مجوز کار و اقامت را در نمایندگی دیپلماتیک / پست کنسولی کرواسی یا اداره پلیس / ایستگاه در محل اقامت مورد نظر خود ارسال کند. مجوز اقامت و کار (کارت آبی اتحادیه اروپا) به طور همزمان اعطا می کند. اقامت و کار در کرواسی. اجازه اقامت و کار را می توان به اتباع کشورهای ثالثی اعطا کرد که دارای معیارهای مندرج در ماده 54 قانون اتباع خارجی (گذرنامه معتبر، بیمه درمانی، مدرکی برای داشتن امکانات حمایتی) باشند.

طول اعتبار

12 ماه

مدت فرایند

4-5 هفته

تبدیل به شهروندی (تابعیت)

96 ماه

تبدیل به اقامت دائم

60 ماه

پیچیدگی

کم

هزینه دولتی

120دلار

چه شرایطی باید داشته باشید؟

متقاضی باید نامه پیشنهاد شغلی از کارفرمای کروات داشته باشد. متقاضی باید هزینه ویزا را پرداخت کند. متقاضی باید مدارک مسافرتی معتبر داشته باشد. متقاضی باید دارای بیمه سلامت مسافرتی معتبر باشد. متقاضی باید برای اقامت در کرواسی از وسایل معیشتی کافی برخوردار باشد.

به چه مدارکی نیاز دارید؟

سند مسافرتی معتبر: مدت اعتبار سند مسافرتی باید از مدت اعتبار ویزا سه ماه بیشتر باشد و باید در 10 سال گذشته صادر شود. یک عکس رنگی 35x45mm مدارک بیمه سلامت سفر. مدارکی مبنی بر پرداخت هزینه ویزا سندی برای اثبات هدف اقامت در کرواسی. سند اقامت تضمین شده در کرواسی. مدارک معیشت برای پوشش اقامت در کرواسی و بازگشت به کشور مبدا یا کشور ثالث. سندی برای اثبات وسیله حمل و نقل و قصد بازگشت به کشور مبدأ متقاضی یا به کشور ثالث.

مقایسه هزینه زندگی با ایران

فرم درخواست اطلاعات تکمیلی

به زودی اطلاعات تکمیلی درباره این پروژه را در ایمیل خود دریافت می کنید.

اقامت موقت با مجوز کار در کشور کرواسی
هدف شما برای دریافت این اطلاعات چیست؟

راهنمای برنامه های حمایتی برای کارآفرینان و استارت آپ ها

در این کتابچه با مجموعه خدمات باتیس در زمینه های گسترش کسب و کار بین المللی شما، کسب درآمد دلاری و همین طور نحوه راهنمایی شما برای دریافت سرمایه گذار خارجی آشتا خواهید شد. 

ویزای استارت آپ
ویزای استارت آپ
× مشاوره با واتس اپ
Verified by MonsterInsights