ثبت شرکت در دبی تنها با 1200 دلار توسط باتیس، برای شرکتهای عضو اتاق بازرگانی و یا خانه اصناف ایران.

اقامت موقت با اقامتگاه حرفه هنری و فرهنگی در کشور فرانسه

از ایران به فرانسه

توضیحات

برای متقاضی ویزای طولانی مدت با عبارت “passeport talent” “profession artistique et Culturelle” (مجوز اقامت ماهر – حرفه هنری و فرهنگی) صادر خواهد شد. در دو ماه پس از ورود خود به فرانسه، می توانید برای اجازه اقامت چند ساله اقدام کنید. مدت اعتبار بر اساس ماهیت و مدت قراردادها و/یا قراردادهای کاری که ارائه می کنید خواهد بود و حداکثر برای مدت چهار سال معتبر خواهد بود. اگر مدت اقامت شما کمتر از دوازده ماه باشد، برای شما صادر می شود. با ویزای طولانی مدت، معادل مجوز اقامت (VLS/TS) که حاوی عبارت «استعداد پاسپورت» (بدون بیانیه دیگری) باشد. شما باید آن را در سه ماه پس از ورود خود به فرانسه تأیید کنید.

طول اعتبار

48 ماه

مدت فرایند

8 هفته

تبدیل به شهروندی (تابعیت)

84 ماه

تبدیل به اقامت دائم

60 ماه

پیچیدگی

کم

هزینه دولتی

110دلار

چه شرایطی باید داشته باشید؟

متقاضی باید به عنوان مجری برای مدت بیش از سه ماه در قلمرو فرانسه کار کند که با یک یا چند قرارداد کاری اعلام شده توجیه شده است. متقاضی باید برای مدت اقامت برنامه ریزی شده شما مدرکی دال بر منابع مالی ارائه دهد که عمدتاً ناشی از فعالیت شماست، یعنی مبلغی حداقل معادل 70 درصد حداقل دستمزد قانونی در فرانسه برای یک کارگر تمام وقت برای هر ماه اقامت در فرانسه. . به عنوان مثال: قرارداد با یک گالری، کمیسیون هنری و غیره. علاوه بر منابع تولید شده توسط فعالیت شما، ممکن است منابع شخصی شما تا سقف 49 درصد از کل منابع مورد نیاز نیز در نظر گرفته شود. متقاضی باید دارای سابقه کیفری تمیز باشد.

به چه مدارکی نیاز دارید؟

فرم CERFA به شماره 14076*01 یا 14571*05، به طور مناسب تکمیل، تاریخ و امضا شده است. عکس شناسنامه (2). اگر تبعه کشور محل اقامت خود نیستید، لطفاً مدرکی مبنی بر اقامت قانونی خود در این کشور (مثلاً اجازه اقامت و غیره) ارائه دهید. سند مسافرتی که حداقل سه ماه پس از تاریخ برنامه ریزی شده برای بازگشت معتبر باشد. فرم CERFA با اسنادی که در آن فهرست شده و توسط کارفرمای شما برای شما ارسال شده است، قرارداد(های) کار حداقل سه ماهه، در یک دوره حداکثر دوازده ماهه با شرکت(ها) یا موسسه(هایی) که فعالیت اصلی آنها شامل ایجاد یا بهره برداری از آثار روحی فکری. مدرکی مبنی بر منابع مالی شما، که عمدتاً از فعالیت شما سرچشمه می گیرد، برای مدت اقامت برنامه ریزی شده شما، یعنی مبلغ حداقل معادل 70 درصد حداقل دستمزد قانونی در فرانسه برای یک کارگر تمام وقت برای هر ماه اقامت در فرانسه.

مقایسه هزینه زندگی با ایران

فرم درخواست اطلاعات تکمیلی

به زودی اطلاعات تکمیلی درباره این پروژه را در ایمیل خود دریافت می کنید.

اقامت موقت با اقامتگاه حرفه هنری و فرهنگی در کشور فرانسه
هدف شما برای دریافت این اطلاعات چیست؟

راهنمای برنامه های حمایتی برای کارآفرینان و استارت آپ ها

در این کتابچه با مجموعه خدمات باتیس در زمینه های گسترش کسب و کار بین المللی شما، کسب درآمد دلاری و همین طور نحوه راهنمایی شما برای دریافت سرمایه گذار خارجی آشتا خواهید شد. 

ویزای استارت آپ
ویزای استارت آپ
× مشاوره با واتس اپ
Verified by MonsterInsights