ثبت شرکت در دبی تنها با 1200 دلار توسط باتیس، برای شرکتهای عضو اتاق بازرگانی و یا خانه اصناف ایران.

اقامت دائم با ویزای سرمایه گذاری تجاری در کشور باهاما

از ایران به باهاما

توضیحات

همه افراد غیر باهامایی یا مقیم دائمی که به دنبال تجارت در باهاما هستند باید یک پیشنهاد پروژه را به سازمان سرمایه گذاری باهاما (BIA) ارسال کنند. غیر باهامایی ها باید حداقل سرمایه گذاری سرمایه 500,000 BS (حدود 500 دلار آمریکا) و سرمایه گذاری پیشنهادی را داشته باشند. نباید در منطقه ای باشد که برای مشارکت 100٪ باهامیان رزرو شده است. دسته بندی های واجد شرایط برای پیشنهادات تجاری/سرمایه گذاری: الف) استراحتگاه های توریستی ب) کاندومینیوم مجلل، اشتراک زمانی و توسعه خانه دومc) مارینسد) اطلاعات/پردازش داده ها؛ ه) صنایع مونتاژ و بالا -خدمات فناوری g) ثبت کشتی، تعمیر، و سایر خدمات کشتی) تولید سبک برای صادرات، i) صنایع کشاورزی، پردازش مواد غذایی) مراکز پزشکی فراساحلی) توزیع عمده هر محصول تولید شده در محل. BIA درخواست را بررسی می کند و آن را برای تعیین به شورای اقتصاد ملی ارسال می کند. بسته به ماهیت فعالیت تجاری پیشنهادی، با وزارت یا آژانس دولتی مربوطه برای دریافت اطلاعات مشورت می شود: وزارت محیط زیست وزارت کار و حمل و نقل وزارت مسکن مربوطه دولت محلی جزیره خانواده 4. پس از تصمیم گیری، BIA به صورت کتبی به متقاضی اطلاع خواهد داد. 5. پس از اخذ تایید، BIA همچنین با سایر ادارات دولتی هماهنگی و تطبیق پروژه ها را تسهیل می کند.

طول اعتبار

3 ماه

مدت فرایند

حداکثر 8 هفته

تبدیل به شهروندی (تابعیت)

125 ماه

تبدیل به اقامت دائم

3 ماه)

پیچیدگی

خیلی کم

هزینه دولتی

100 تقریبادلار

چه شرایطی باید داشته باشید؟

شما باید غیر باهامی باشید. شما باید حداقل 500000 دلار BS دلار سرمایه گذاری داشته باشید. شما باید به منطقه ای علاقه مند باشید که برای مشارکت 100٪ باهامیان رزرو نشده است. بررسی سریع درخواست برای اقامت دائم به: سرمایه گذاران عمده بین المللی/صاحبان اقامت به ارزش 1,500,000 دلار یا بیشتر داده می شود. شما باید سابقه کیفری پاک داشته باشید.

به چه مدارکی نیاز دارید؟

فرم درخواست، تکمیل و امضا شده است. کپی پاسپورت لطفاً مدرکی مبنی بر توانایی مالی ارائه دهید، یعنی اعتبار اسنادی از یک مؤسسه مالی یا بیانیه ارزش خالص برای هر اصل و یا تأیید سپرده وجوه در یک بانک باهامایی. اسناد مرجع شخصیت. گواهی سوابق پلیس. اسناد مربوط به املاک و مستغلات. کپی درخواست برای زمین تاج (در صورت وجود). ارزیابی اثرات زیست محیطی. اثبات توانایی مالی. طرح کسب و کار.

مقایسه هزینه زندگی با ایران

فرم درخواست اطلاعات تکمیلی

به زودی اطلاعات تکمیلی درباره این پروژه را در ایمیل خود دریافت می کنید.

اقامت دائم با ویزای سرمایه گذاری تجاری در کشور باهاما
هدف شما برای دریافت این اطلاعات چیست؟

راهنمای برنامه های حمایتی برای کارآفرینان و استارت آپ ها

در این کتابچه با مجموعه خدمات باتیس در زمینه های گسترش کسب و کار بین المللی شما، کسب درآمد دلاری و همین طور نحوه راهنمایی شما برای دریافت سرمایه گذار خارجی آشتا خواهید شد. 

ویزای استارت آپ
ویزای استارت آپ
× مشاوره با واتس اپ
Verified by MonsterInsights