00989129158913

راه اندازی فرنچایز فروش لوازم خواب کودک فرانس

ژوئن 5, 2018 - - in category

Comments are off for this post.

راه اندازی فرنچایز فروش لوازم خواب کودک فرانس

:Requirement

REQUIREMENTS TO BUY THE FRANCHISE
Economical Capacity: The starting investment is around 240.000€
Business and Sales Experience.
Entrepreneurship character: Perseverant, Communicative, working capacity.
Educational Background on Business.

Initial investment: $150,000 – $350,000.
Payback period: 24 months.
Royalties: 3%
Franchise Fee: On request.
Other current payments: two periods of buying stock (USD based on needs).

Category: فرنچایز
Sub-Category: کودکان
Tags:

راهنمای برنامه های حمایتی برای کارآفرینان و استارت آپ ها

در این کتابچه با مجموعه خدمات باتیس در زمینه های گسترش کسب و کار بین المللی شما، کسب درآمد دلاری و همین طور نحوه راهنمایی شما برای دریافت سرمایه گذار خارجی آشتا خواهید شد. 

ویزای استارت آپ
ویزای استارت آپ
× مشاوره با واتس اپ