00989129158913

اخذ اقامت اروپا

ثبت شرکت و اخذ اقامت آلمان

مدت زمان ثبت شرکت: 4 ماه

مدت زمان اخذ اقامت موقت: 3 سال

مدت زمان اخذ اقامت دائم: 6 سال

مدت زمان شهروندی: 10 سال

ثبت شرکت و اخذ اقامت آلمان

ثبت شرکت و اخذ اقامت لهستان

مدت زمان ثبت شرکت: 2 ماه

مدت زمان اخذ اقامت موقت: کمتر از 1 سال

مدت زمان اخذ اقامت دائم: 3 سال

مدت زمان اخذ شهروندی: بعد از 3 سال اقامت دائم

ثبت شرکت و اخذ اقامت لهستان

ثبت شرکت و اخذ اقامت اسلواکی

مدت زمان راه اندازی شرکت: 3 ماه

مدت زمان اخذ اقامت: 3 سال

مدت زمان اخذ شهروندی: 8 سال

ثبت شرکت و اخذ اقامت اسلواکی

×

سلام

یکی از مشاورین زیر را برای ارسال پیام انتخاب کنید.

× مشاوره با واتس اپ